...
Конспект уроку (10 клас) Прямолінійний рівноприскорений рух. Шлях у разі прямолінійного рівноприскореного руху. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Прямолінійний рівноприскорений рух. Шлях у разі прямолінійного рівноприскореного руху.
Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху, а також навчити розв’язувати задачі за формулами шляху для прямолінійного рівноприскореного руху. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.
Тип уроку: комбінований урок.
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
ІV. Вивчення нового матеріалу (26 хв)
V. Розв’язування задач (5 хв)
VI. Підведення підсумків роботи (5 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Учитель проводить усне опитування учнів.
1. Який рух називають прямолінійним рівно¬прискореним?
2. Що називають прискоренням?
3. Швидкість у випадку прямолінійного рівно¬прискореного руху
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Чи спостерігали ви змагання легкоатлетів-спринтерів? Спортсмени майже миттєво зриваються з місця, частки секунди – і вони набирають швидкість, недоступну звичайній людині. Але хоч як швидко розганяються бігуни, серед них виявляються ті, які витрачають на розгін ледь-ледь більше часу і програють. Обізнана людина скаже: «Не вистачило прискорення». Про те, що таке прискорення і як воно пов’язане зі швидкістю руху та часом, йтиметься в цьому параграфі.
ІV. Вивчення нового матеріалу
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Миттєва швидкість
Якщо спостерігати за показаннями спідометра автомобіля, що рухається, то можна помітити, що вони змінюються. Стрілка при¬ладу то завмирає, то відхиляється від початкового положення. Ви¬ходить, автомобіль рухається нерівномірно і його швидкість із ча¬сом змінюється від точки до точки траєкторії руху.
Швидкість у певній точці траєкторії в заданий момент часу називають миттєвою швидкістю.
Миттєву швидкість можна обчислити як величину, що до¬рівнює відношенню дуже малого переміщення до проміжку часу, упродовж якого це переміщення відбулося:

2. Прямолінійний рівноприскорений рух
Якщо миттєва швидкість нерівномірного руху змінюється неоднаково за однакові проміжки часу, то обчислити її дуже важко.
Такі складні нерівномірні рухи в школі не вивчаються, тому роз¬глянемо лише найпростіший нерівномірний рух — рівноприскоре¬ний прямолінійний.
Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух, у разі якого швидкість тіла за будь-які однакові проміжки часу змі¬нюється на ту саму величину.
Рівноприскореним рухом можна вважати скочування візка по похилій площині. Рівноприскореним рухом є також падіння тіла, якщо опором повітря можна знехтувати.
3. Прискорення
Зміна швидкості тіла може відбуватися дуже швидко (напри¬клад, рух кулі в каналі ствола під час пострілу з гвинтівки) і порів¬няно повільно (наприклад, рух потяга, коли він рушає від вокзалу).
Для характеристики швидкості зміни швидкості вводиться фі¬зична величина — прискорення.
Прискоренням   називають фізичну величину, що дорівнює відношенню зміни швидкості тіла   до проміжку часу t, за який відбулася ця зміна:

Одиницею прискорення в СІ є 1 м/с2. Це таке прискорення точ¬ки, що рухається прямолінійно рівноприскорено, за якого за 1 с її швидкість змінюється на 1 м/с.
4. Швидкість у випадку прямолінійного рівноприскореного руху
З визначення прискорення   випливає, що

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >