...
Конспект уроку з фізики: Заломлення світла. Закони заломлення. Абсолютний відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбивання. PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Заломлення світла. Закони заломлення. Абсолютний відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбивання.

Мета уроку : Вивчити явища зміни напрямку світла на межі двох різних оптичних серидовищ. Розвивати уявлення про особливості переходу світла в різні серидовища. Виховувати вміння поєднувати досліди з теоритичними висновками і застосовувати їх для розв'язування задач , виховувати практичні навички графічної грамоти. Сформулювати закони відбивання.

Унаочнення :  1. Демонстрування заломлення світла (мал. 4.23 , 4.24) ст. 162 підручника). 2. Демонстрування ходу променів через плоскопаралельну пластинку та через тригранну призму на шайбі Гартля.

План уроку

І. Перевірка домашнього завдання :

1. Для чого  в  кабіні автобуса в горі над водієм розміщане плоске дзеркало ? Як воно повинно бути розміщане ? Для чого праворуч і ліворуч від нього прикріплені плоскі дзеркала ?
2. Яке відбивання світла від кіноекрану та від стін приміщення : дзеркальне чи розсіяне ?
3. Чому сніжинки на сонці іскряться ?
4. Чи можна бачити свою зачіску ззаду ? Як це зробити ?ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Демонстрація заломлення світла (дослід 1 , малю 4.23 підручник). Пропонується учням запитання про те , що зображено на ньому.
Після чого демонструєця проходження променя з повітря у скло і навпаки , розглядаються малюнки 4.25 ст. 603 підручника , звідки формулюються закони заломлення у поєднанні з законами відбивання.
Закони відбивання світла :     Закони заломлення світла світла :
1) Падаючий  відбитий  промені , а також перпендикуляр , опущений у точку падіння променя на поверхню розділу серидовищ  , лежать в одній площині.
2) Кут падіння дорівнює куту відбивання    1) Падаючий і заломлені промені , а також перпендикуляр , до поверхні розділу серидовищ , опущений у точку падіння променя , лежать в одній площині.
2) Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних серидовищ є величиною сталою і наз. відносним показником заломлення.sin          U1
n1,2 =    =   
sin           U2


З найбільшою швидкістю світло поширюється у вакуумі - С= 300000 км / с
Тому у випадку , коли світло переходить з вакууму у серидовище показник заломлення називається абсолютним показником заломлення.
sin          С
n1,2 =    =   
sin           U2

Якщо абсолютний показник заломлення першого серидовища більший від абсолютного показника заломлення другого серидовища , то перше серидовище має більшу оптичну густину , ніж друге. (Але поняття оптичної густини не має нічого спільного з поняттям густини речовини)
Якщо поступово збільшувати кут падіння , то пр певному його значенні (зрозуміло меншому за 90)  кут заломлення дорівнюватиме 90. При дальшому збільшенні кута падіння падаючий промінь уже буде відбиватися у те саме серидовище. Це явище дістало назви повного відбивання.
Задача
Знайти відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення , при переході світлового променя з повітря у воду , коли при кутах падіння 30 , 45 , 59 , кути заломлення відповідно дорівнювали 22 , 32 , 40.
Записано на дошці
sin 30 / sin 23 = 0,5 / 0,3746 = 1,33
sin 45 / sin 33 = 0,7071 / 0,5299 = 1,33
sin 59 / sin 42 = 0,8572 / 0,6428 = 1,33

Висновок :  при заломленні світла для одних і тих самих середовищ  при змінікута падіння відповідно змінюється кут заломлення , але так , що співвідношення між синусами кутів падіння і заломлення залишається сталим.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Як відрізняються за оптичною густиною такі середовища : скло , вода , гліцерин , алмаз у порівнянні з водою ?
2. Як відрізняються кути заломлення від кутів падіння  при переході з повітря у воду , з ацетону у повітря ?
3. Сформулюйте основні положення про заломлення світла.
4.  Накрсліть хід заломлення променів у призмі :

 

Яндекс.Метрика >